Privacy policy

Privacy statement

Wij van Watermelon B.V. (hierna te noemen: Watermelon) vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens heel erg belangrijk. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij deze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

In deze privacy statement leggen wij uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken. Daarnaast leggen we ook uit waarvoor we deze gegevens verzamelen en welke beveiligingsmaatregelen hiervoor zijn getroffen.

We raden je aan om deze privacy statement zorgvuldig te lezen.

Wie is wie? Wie ben ik?

Opdrachtgever = dat ben jij, de ondernemer die gebruik wil maken van onze servicetool.

Bezoeker = de bezoekers van de website www.watermelon.co.

Gebruiker = iedere persoon die gebruik gaat maken van onze software.

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze privacy statement geldt voor alle websitebezoeken van de website www.watermelon.co (hierna te noemen: ‘de Website’) en het gebruik van de Watermelon software (hierna te noemen: ‘de Software”) door Opdrachtgevers en Gebruikers.
 2. Wij hebben ons voor de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer: 1646183.

 Artikel 2. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens van Bezoekers

 1. Om Bezoekers zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het voor ons noodzakelijk om persoonsgegevens van de Bezoeker op te slaan.
 2. Wanneer jij gebruikmaakt van de Website en het contactformulier op de Website, slaat Watermelon de volgende persoonsgegevens van je op:
  1. Gebruikersdata: om het gebruik van de website en bepaalde functies hiervan te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren, verzamelen wij de volgende gebruikersdata:
   1. IP-adres
   2. type browser
   3. datum en tijd van jouw bezoek aan de Website 
   4. de wijze waarop jij als bezoeker gebruik maakt van de Website
  2. Contactgegevens: als een Bezoeker gebruikmaakt van het contactformulier verzamelen wij persoonsgegevens om de Bezoeker zo goed mogelijk te helpen. Daarnaast heeft Watermelon informatie nodig om maatwerk te kunnen leveren. De volgende persoonsgegevens slaan wij op bij gebruik van het contactformulier:
   1. voornaam en/of achternaam
   2. e-mailadres
   3. telefoonnummer
   4. bedrijfsnaam
   5. het aantal collega’s
   6. de inhoud van het bericht
  3. Cookies: Watermelon maakt op de Website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de Website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. 
   1. Watermelon gebruikt cookies met het doel om de Bezoeker een betere gebruikerservaring te kunnen bieden, om bepaalde functies op de Website te vergemakkelijken en deze te verbeteren.
   2. Door toestemming te geven stem je expliciet in met het gebruik van de soorten cookies die de Website plaatst. Je kunt deze cookies uitzetten via jouw browser. 
   3. Via de Website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de dienst van Google Analytics. Watermelon gebruikt deze dienst om bij te houden, en rapportages te verkrijgen over, hoe jij de Website gebruikt. Google kan deze informatie aan derden verschaffen wanneer Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. 
   4. Watermelon heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Het is Google hierbij niet toegestaan om de verkregen informatie van Google Analytics te gebruiken voor andere Googlediensten. Verder heeft Watermelon het doorsturen van IP-adressen naar Google via Google Analytics uitgeschakeld. 
   5. Watermelon maakt gebruik van Hotjar cookies. Hiermee wordt elke unieke Bezoeker geïdentificeerd en wordt ervoor gezorgd dat jij de juiste content te zien krijgt. Het belangrijkste doel van de Hotjar cookie is dan ook het bieden van een betere gebruikerservaring en het verbeteren van de Website. Met de Hotjar cookie kan Watermelon jou door een sessie volgen. Deze cookies verwijderen zichzelf automatisch na 365 dagen. Daarnaast toont Hotjar geen IP-adressen, alleen een uniek ID. 
   6. Meer informatie over het gebruik van cookies door Watermelon vind je in de Cookieverklaring.

Artikel 3. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens van Gebruikers

 1. Op het moment dat jij als individu gebruikmaakt van de Software van Watermelon door een conversatie te starten met een chatbot van een Opdrachtgever is het mogelijk dat de volgende persoonsgegevens worden opgeslagen:
  1. voor- en achternaam
  2. de volgende gegevens van Facebook Messenger, Twitter of Telegram wanneer jij als Gebruiker via deze kanalen een conversatie start met een chatbot van een Opdrachtgever: 
   1. Telegram-ID, Twitter-ID of Facebook-ID
   2. profielfoto 
  3. de inhoud van het gesprek met de chatbot 
  4. de klantenservice kan aantekeningen maken tijdens het gesprek met jou om vast te leggen waarom je met de klantenservice contact hebt opgenomen en welke oplossing zij hebben aangedragen. Dergelijke gegevens met betrekking tot deze klantenservice worden ook door Watermelon bewaard.
 2. Op dit moment gebruikt Watermelon cookies in de Software. Watermelon slaat deze gegevens op om de volgende redenen:   
  1. om de Opdrachtgever een goede dienstverlening te kunnen garanderen en om de overeenkomst die met de Opdrachtgever is gesloten uit te kunnen voeren. Door deze gegevens op te slaan is de Opdrachtgever in staat om jou als Gebruiker snel te helpen bij vragen;
  2. om Opdrachtgevers met wie jij als Gebruiker via de Software contact hebt gehad een back-up ter beschikking te stellen wanneer er groot dataverlies plaatsvindt. Voorgaand ter beoordeling van Watermelon.
 3. Watermelon beveelt Opdrachtgevers aan transparant te zijn over de manier waarop zij de Software inzetten en in hun privacybeleid te vermelden of er persoonsgegevens verzameld worden en welke dit dan zijn.
 4. Watermelon raadt aan om als Gebruiker deze privacy statement te lezen in combinatie met het specifieke veiligheidsbeleid van de Opdrachtgever via welke jij als Gebruiker gebruikmaakt van de Software.
 5. De verzamelde persoonsgegevens worden bij Watermelon bewaard zolang de overeenkomst met de Opdrachtgever duurt. Als betrokkene en Gebruiker kan jij jouw rechten zoals geformuleerd in de AVG uitoefenen door contact op te nemen met de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is vervolgens verplicht om jouw verzoek uit te voeren. Meer hierover vind je in ons Dataretentiebeleid.

Artikel 4. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens van Opdrachtgevers

 1. Om een goede dienstverlening richting Opdrachtgevers te kunnen waarborgen en om de overeenkomst met de Opdrachtgever uit te kunnen voeren verzamelt Watermelon de volgende gegevens van de Opdrachtgever:                                                         
  1. bedrijfsgegevens
  2. voor- en achternaam
  3. e-mailadres
  4. telefoonnummer 
 2. Deze gegevens bewaren we zo lang de samenwerking duurt. Zodra de samenwerking stop wordt gezet zullen de gegevens binnen 30 (dertig) dagen verwijderd worden.

Artikel 5. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens van sollicitanten

 1. Wanneer een individu bij Watermelon solliciteert worden ook gegevens verzameld om de sollicitaties zo goed mogelijk op te kunnen volgen. De volgende gegevens worden bewaard:
  1. voor- en achternaam
  2. e-mailadres
  3. telefoonnummer
  4. cv
  5. motivatiebrief
  6. LinkedInprofiel
  7. Indeedprofiel
 2. De gegevens worden maximaal 6 maanden bewaard en daarna vernietigd, tenzij je bij ons in dienst treedt. 

Artikel 6. Nieuwsbrief

 1. Watermelon gebruikt alleen de namen en e-mailadressen van Bezoekers om hen te informeren over speciale aanbiedingen en acties middels een nieuwsbrief wanneer zij daar expliciet toestemming voor hebben gegeven. De nieuwsbrief bevat een link waarmee jij je als Bezoeker direct kan afmelden voor de nieuwsbrief.
 2. Watermelon gebruikt alleen de naam en het e-mailadres om de Opdrachtgever te informeren over speciale aanbiedingen en acties middels een nieuwsbrief wanneer deze daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. De nieuwsbrief bevat een link waarmee de Opdrachtgever zich direct kan afmelden voor de nieuwsbrief.

Artikel 7. Doorgifte aan derden

 1. Met uitzondering van doorgifte die we eerder in deze privacy statement noemden, zal Watermelon jouw persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken tenzij jij hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Dit betreft zowel de data van Opdrachtgevers als de persoonsgegevens van Gebruikers.
 2. Watermelon mag derden inschakelen die onder haar toezicht bepaalde, in dit privacy statement genoemde, verwerkingen van persoonsgegevens uitvoeren. Deze verwerkers handelen steeds onder de verantwoordelijkheid van Watermelon en mogen geen eigen verwerkingen op de persoonsgegevens uitvoeren.
 3. Watermelon kan het noodzakelijk achten om persoonsgegevens van de Opdrachtgever of persoonsgegevens van Gebruikers te delen met andere softwareleveranciers. Grondslag hiervoor is ofwel de uitvoer van de overeenkomst met de Opdrachtgever of er zal expliciete toestemming gevraagd worden aan de Opdrachtgever. Deze softwareleveranciers worden ook wel subverwerkers genoemd. We hebben een duidelijk overzicht van al onze subverwerkers opgesteld en beschikbaar voor je gemaakt.

 Artikel 8. Websites en diensten van derden

 1. Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van Watermelon zijn verbonden. Watermelon kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en/of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Watermelon raadt jou aan om de privacy statements van dergelijke websites van derden goed te lezen voordat je van dergelijke websites gebruikmaakt.
 2. Om gebruik te kunnen maken van de Software moet je een account aanmaken bij Watermelon en kan je gebruikmaken van sociale services zoals Facebook, Twitter of Telegram. Lees de privacyverklaring van deze diensten (die regelmatig kunnen wijzigen) nauwkeurig door om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen en hoe zij deze verwerken.

Artikel 9. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens, dataportabiliteit, klachten en opt-out

 1. Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren, aan te vullen en/of verwijdering, vernietiging en afscherming van jouw persoonsgegevens te eisen, zoals bepaald is in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit recht geldt voor Bezoekers, Opdrachtgevers en Gebruikers.
 2. Wanneer jij de rechten, als bedoeld in het vorig lid, wil uitoefenen, of wanneer je vragen hebt omtrent het gebruik van voorgenoemde rechten of over deze privacy statement, kan je daarvoor contact opnemen met Watermelon via compliance@watermelon.co.
 3. Waar jij toestemming hebt gegeven voor het verzamelen van persoonsgegevens, mag je deze ook weer intrekken. Wanneer je deze toestemming intrekt ga je akkoord met het feit dat dit negatieve effecten kan hebben op de dienstverlening van Watermelon of de kwaliteit van de Website. Op het moment dat de Opdrachtgever zijn toestemming intrekt is de dienstverlening van Watermelon niet meer mogelijk. De reden hiervoor is dat Watermelon niet kan garanderen dat er geen persoonsgegevens verwerkt worden omdat Watermelon in principe geen toegang heeft tot de data die de chatbot van de Opdrachtgever verzamelt.

Artikel 10. Beveiliging

 1. Ter beveiliging van de Website en de Software maakt Watermelon gebruik van een beveiligde en gecodeerde SSL-verbinding. Dit kan je in de browser zien aan de URL in de adresbalk, die begint met https. 

 Artikel 11. Wijzigingen in de privacy statement

 1. Watermelon heeft het recht deze privacy statement te wijzigen.
 2. Als Watermelon mocht besluiten om deze privacy statement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct in deze privacy statement opgenomen. Watermelon zal jou gedurende een periode van 3 (drie) maanden, door middel van een vermelding op de Website, op de hoogte brengen van deze wijziging, en zal jou hier tevens van op de hoogte brengen door je een e-mail hierover te sturen.

Wil je ook je eigen digitale collega?

Wij laten je graag zien hoe je met Watermelon binnen no-time je eigen chatbot bouwt. Vraag nu een gratis demo aan!

Vraag demo aan
Watermelon wordt beoordeeld met een 4,3 / 5 op basis van 27 beoordelingen.