Disclaimer

Disclaimer Watermelon Messenger

Aansprakelijkheid

Watermelon Messenger B.V., hierna te noemen: Watermelon Messenger, besteedt uiterste zorg aan de informatie op deze website.

Voor Watermelon Messenger staat voorop dat informatie correct, actueel en duidelijk moet zijn en dat de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid zo veel mogelijk gewaarborgd is. Watermelon Messenger informeert u op hoofdlijnen, maar beschrijft niet alle mogelijke situaties en uitzonderingen. Voor specifieke situaties kunt u contact opnemen met Watermelon Messenger via contact@watermelon.nl

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten en diensten op deze website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst met Watermelon Messenger claimen.

 

Copyright

De inhoud van deze website, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Watermelon Messenger is het niet toegestaan deze website, of enig onderdeel daarvan te kopiëren, over te dragen of te bewerken.

 

Informatie van derden

De eventueel op deze website geplaatste informatie die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende derde. Watermelon Messenger is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot of de informatie op enige website die is gelinkt van of naar de website van Watermelon Messenger.

 

Wijzigingen

Watermelon Messenger behoudt zich te allen tijde het recht voor om de bepalingen van deze disclaimer te wijzigen. Wijzigingen treden in werking op het moment dat zij op deze website gepubliceerd worden. 

Start met Watermelon

Gebruik je Watermelon al? Login.