Overzicht

Bij Watermelon vinden wij de privacy van jouw data erg belangrijk en werken wij er hard aan om al jouw data zo goed mogelijk te beveiligen.  Watermelon controleert en test dagelijks of jouw data veilig is.

Watermelon  raadt je aan om naast deze security policy ook de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid zorgvuldig te lezen.

 


Medewerkers

De infrastructuur en het veiligheidsteam van Watermelon bevat medewerkers die ervaring hebben in softwareontwikkeling, de exploitatie en beveiliging daarvan. 

Medewerkers van Watermelon hebben geen toegang tot de inhoud van jouw data. Indien Watermelon, om welke reden dan ook, toegang tot jouw data moet krijgen, dan wordt dit eerst uitdrukkelijk aan jou gevraagd.

Er zijn omstandigheden dat medewerkers van Watermelon toegang dienen te hebben tot de systemen die jouw data opslaan. Watermelon ziet er op toe dat deze medewerkers jouw data niet inzien.

Medewerkers van Watermelon krijgen een terugkerende security training en moeten daarnaast een handboek lezen en ondertekenen ter bevestiging. In dit handboek wordt veelvuldig aandacht besteed aan de onderwerpen: databeveiliging, beschikbaarheid en betrouwbaarheid.

 


Servers

Watermelon heeft geen eigen fysieke servers, routers of DNS servers. Deze servers en routers staan in de cloud en worden gehost bij Leasweb in Amsterdam en Almere. Deze organisatie voldoet aan de ISO27001 en NEN7510 norm.

Al onze servers staat op een virtuele cloud met network acces control lists’s welke er voor zorgt dat ongeautoriseerde aanvragen niet in het interne netwerk terecht komen.

 


Back-up en service levels

Bij Watermelon staat de continuïteit van de dienstverlening voor op. Watermelon waarborgt het behoud van jouw data middels een vaste back-up procedure.

Zo maakt Watermelon minimaal eenmaal per dag een back up van alle opgeslagen data. De backups worden zowel dagelijks onsite als om de twee dagen off-site opgeslagen.

Jouw data is verspreid over verschillende datacenters en zal ook bewaard blijven indien een van de datacenters uitvalt. 

Watermelon bewaart back-ups gedurende een termijn van 90 dagen. Back-ups ouder dan 90 dagen worden vernietigd.

In geval van calamiteiten, kunnen back-ups gebruikt worden voor uitwijk, waarbij gebruik gemaakt wordt van gebouwen, infrastructuur en machines van derden waarmee Watermelon een overeenkomst heeft afgesloten voor het ter beschikking stellen van uitwijkfaciliteiten. 

Watermelon streeft naar een beschikbaarheidspercentage van 99,9% of hoger. De actuele status van de services van Watermelon staan op https://www.status.watermelon.co

 


Data

Jouw data is opgeslagen op locaties waar de data van meerdere klanten is opgeslagen, er zijn geen individuele datalocaties per klant. 

Al jouw data wordt gecodeerd opgeslagen.

Het computercentrum waarin de servers van Watermelon zich bevindt, is gevestigd in Nederland. De fysieke toegang tot het computercentrum is alleen mogelijk op basis van toegewezen autorisaties. De beveiliging van het computercentrum voldoet aan de eisen op het gebied van beveiliging, beheer en continuïteit, die mogen worden gesteld aan een professioneel computercentrum. Watermelon heeft overeenkomsten met de hiervoor bedoelde computercentra gesloten waarin is garandeerd dat de gegevens van klanten (inclusief backups) altijd in Nederland worden bewaard.

Watermelon zorgt ervoor dat klanten elkaars data niet kunnen inzien.


Data transfer en toegangslevels

Alle data van en naar Watermelon wordt encrypted verzonden. Watermelon maakt gebruik van een SSL verbinding.

Alle diensten van Watermelon worden beveiligd middels de secure locket layer (https).

Watermelon maakt gebruik van een two-factor authenticitation en strenge wachtwoord eisen op GitHub, Google, Leaseweb en Watermelon software, om ervoor te zorgen dat de services van Watermelon goed beschermd zijn.

Watermelon maakt gebruik van zogenaamde toegangslevels voor medewerkers die toegang hebben tot de Watermelon software. Middels deze toegangslevels kan de medewerker: betalingen verrichten en / of, klantdata inzien en / of de mogelijkheid hebben om berichten te versturen. 


Audit

Watermelon laat regelmatig door een onafhankelijke externe partij een audit uitvoeren, teneinde de nakoming van deze security policy te garanderen.


Security logs

Watermelon maakt een uitgebreide log met betrekking tot de beveiliging, bewaking, beschikbaarheid, toegankelijkheid en andere statistieken over de diensten die Watermelon aanbiedt. 


Melding datalek

In het geval van een inbreuk op de beveiliging, zal Watermelon jou zo snel mogelijk in kennis stellen van alle ongeautoriseerde toegang tot jouw data. Watermelon heeft het beleid en de procedures om dergelijk gebeurtenissen af te handelen.

Watermelon B.V. is aangemeld bij de autoriteit persoonsgegevens onder nummer 1646183.

Heb je vragen over deze security policy? Neem dan contact op met Watermelon via: contact@watermelon.co

 


Start met Watermelon

Gebruik je Watermelon al? Login.